Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 271/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Radomiu z 2019-08-14

I ACa 454/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

zastrzeżenie zadatku, zawarcie umowy, nieruchomość, pozwany, umowa przedwstępna sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zastrzeżenie zadatku, hala magazynowa, zawarcie umowy, działka gruntu ornego, zapłata zadatku, umowa pisemna, odstąpienie od umowy przedwstępnej, nieruchomość, skuteczne zastrzeżenie, pozwany, wręczenie zadatku, siedziba, umowa przedwstępna sprzedaży, część składowa, księga wieczysta, zmiana powództwa, dodatkowe zastrzeżenie umowne, sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, prawna skuteczność, umowa z dniem
Zobacz»

X Ga 114/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 lipca 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

zadatek, zawarcie umowy, pozwany, odstąpienie od umowy, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, zawarcie umowy, termin zawarcia umowy, umowa i faktura, ważność umowy przedwstępnej, najem, sprzedaż lokalu użytkowego, pozwany, otrzymany zadatek, polecenie przelewów, odstąpienie od umowy, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, sprawa karna, konieczny składnik, zachowanie ustawowych terminów wypowiedzenia, negocjacja, wpłacona kwota, część rozmowy, częsta rozmowa, instytucja zadatku
Zobacz»

I C 2366/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 lutego 2015

Data publikacji: 21 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

zastrzeżenie zadatku, umowa przedwstępna, zawarcie umowy, nieruchomość, przedmiot zadatku, umowa zadatku, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zastrzeżenie zadatku, umowa przedwstępna, zawarcie umowy, instytucja zadatku, nieruchomość, wójt gmin, nieważność, przedmiot zadatku, projekt podziału nieruchomości, elektroniczny protokół rozprawy, glosa, umowa zadatku, termin do zawarcia umowy, współwłaściciel w udziale, system prawa, elektroniczny wydruk, dokonanie połączenia, operat ewidencji gruntów, czynności prawne, pozwany
Zobacz»

I Ca 22/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2 marca 2016

Data publikacji: 20 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

zadatek, zawarcie umowy, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, praca geodezyjna, zawarcie umowy, zawieranie umowy przedwstępnej, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, pozwany, wpłacony zadatek, operat techniczny, starostwo powiatowe, podział geodezyjny nieruchomości, dokonanie podziału geodezyjnego, zawarcie umowy sprzedaży, geodeta, zobowiązanie z umowy przedwstępnej, obowiązek zapłaty sumy, otrzymany zadatek, przeniesienie własności nieruchomości, pozwany zadatek, wezwanie do zapłaty, zadatek w podwójnej wysokości
Zobacz»

I C 753/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 19 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, potrójna wysokość, zawarcie umowy, umowa zadatku, sprzedaż nieruchomości, pozwany, odstąpienie od umowy, umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, potrójna wysokość, zawarcie umowy stanowczej, zawarcie umowy, zwyczaj, zgoda banku na wykreślenie, hipoteka obciążająca nieruchomości, umowa zadatku, żądanie zwrotu zadatku, odmienne zastrzeżenie umowne, sprzedaż nieruchomości, otrzymany zadatek, pozwany, wykreślenie hipoteki, strona druga, odstąpienie od umowy, ustawowa odsetka za opóźnienie, akt notarialny, umowa sprzedaży, umowa w terminach
Zobacz»

III Ca 1410/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 grudnia 2015

Data publikacji: 13 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

zadatek, umowa przedwstępna, zawarcie umowy, pozwany, sprzedaż, odstąpienie od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, umowa przedwstępna, zawarcie umowy, zarząd inwestycji, pozwany, sprzedaż, zawarta umowa przedwstępna, umowa o zarząd, umowa konta, pełnomocnictwo, kancelaria notarialna, umowa przedwstępna z powódką, własność lokali, zaniechanie własne, roszczenie powódki, odmienne zastrzeżenie umowne, odstąpienie od umowy, przedwstępna umowa ustanowienia, umowa ustanowienia odrębna własności, podwójny zadatek
Zobacz»

I C 1537/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 8 maja 2014

Data publikacji: 25 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa przedwstępna sprzedaży, zawarcie umowy przedwstępnej, pozwany, umowa zadatku, termin, sprzedaż nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • termin do zawarcia umowy, umowa przedwstępna sprzedaży, zawarcie umowy przedwstępnej, otrzymany zadatek, zwrot zadatku, wyznaczenie terminów, roszczenie z umowy przedwstępnej, określenie przedmiotu umowy, numer działki, dzień zawarcia umowy przedwstępnej, pozwany, umowa zadatku, termin, sprzedaż nieruchomości, element przedmiotowo istotny, kodeks cywilny, powierzchnia, nienależne świadczenie, strona umowy przedwstępna, istotne postanowienie umowy
Zobacz»

I C 28/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 23 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zawarcie umowy, zastrzeżenie zadatku, odstąpienie od umowy, sprzedaż nieruchomości, umowa zadatku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zawarcie umowy stanowczej, zawarcie umowy, egzemplarz umowy, zeznanie powoda, zastrzeżenie zadatku, zakup nieruchomości, kredyt bankowy, odstąpienie od umowy, sprzedaż nieruchomości, przedmiot umowy przedwstępnej, otrzymany zadatek, odmienne zastrzeżenie, forma aktu notarialnego, zwyczaj, operat szacunkowy, strona druga, zmiana terminu zawarcia umowy, wypis aktów notarialny, umowa zadatku
Zobacz»

III Ca 1953/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 marca 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, sprzedaż nieruchomości, wysokość zadatku, umowa sprzedaży, pozwany, cena, odstąpienie od umowy, zawarcie, umowa zadatku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, sprzedaż nieruchomości, oświadczenie o odstąpienia, wysokość zadatku, zatrzymanie zadatku, umowa sprzedaży, pozwany, hajduk, cena, zaliczka na kupno, odstąpienie od umowy, przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, cena sprzedaży, środek na zakup nieruchomości, zawarcie, aneks, kupno nieruchomości, zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, zawarcie przyrzeczonej umowy, umowa zadatku
Zobacz»

I ACa 647/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2012

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zadatek, pozwany, zawarcie umowy przedwstępnej, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, istotne odstępstwo, pozwany, zawarcie umowy przedwstępnej, charakter zadatku, decyzja o pozwoleniu, budynek, budowa, nadzór budowlany, potrzebny dokument, data zawarcia umowy, pozwolenie na użytkowanie, nieruchomość, osnowa dokumentów, zeznanie strony, termin zawarcia umowy, kwota zadatku, dokonanie odbioru technicznego, podpis na potwierdzeniu, zadatek w podwójnej wysokości
Zobacz»

I C 266/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 22 grudnia 2020

Data publikacji: 1 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa zadatku, zawarcie umowy przedwstępnej, pozwany, nieruchomość, umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa zadatku, ojciec, zawarcie umowy przedwstępnej, dolar, zamierzony cel świadczenia, wykonanie umowy, hipoteka obciążająca nieruchomości, zadatek w podwójnej wysokości, akt notarialny repertorium, pozwany, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, termin od umowy, pokwitowanie na kwotę, termin zawarcia przyrzeczonej umowy, żądanie zwrotu zadatku, suma, zobowiązanie z umowy przedwstępnej, otrzymany zadatek, nieruchomość, umowa sprzedaży
Zobacz»

II Ca 101/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zawarcie umowy, pozwany, umowa sprzedaży, przedmiot zadatku, termin, sprzedaż nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zawarcie umowy, środek na nabycie nieruchomości, pozwany, podwójna wysokość, zgromadzenie, środek pieniężny na zakup, przystąpienie do umowy, umowa sprzedaży, zakup działki, przedmiot zadatku, podpisanie umowy, termin spotkania u notariusza, dojście umowy, środek na zakup nieruchomości, termin, sprzedaż nieruchomości, sfinalizowanie transakcji, wierzyciel, dłużnik
Zobacz»

I ACa 1587/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 17 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zastrzeżenie zadatku, pozwany, odstąpienie od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zastrzeżenie zadatku, pozwany, zatrzymanie zadatku, odstąpienie od umowy, wykonanie umowy, kwota zadatku, zwrot zadatku, odszkodowanie na zasadach ogólnych, nienależyte wykonanie zobowiązania, odrębna instytucja prawna, pozorność umowy przedwstępnej, żądanie odszkodowania, szkoda, dział trzeci, podwójna kwota, razie zastrzeżeń, pierwsza instancja, podwójna wysokość, kara umowna
Zobacz»

I ACa 418/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 24 października 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zadatek, zawarcie umowy przedwstępnej, sprzedaż, cena, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, charakter zadatku, gotówka, zawarcie umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, zawarcie czynności prawnej, skuteczne ustanowienie, odmienne postanowienie umowne, dyspozytywny charakter, brak odmiennych postanowień, pieniądz, sprzedaż, wpływ błędów, wola, cena, pozwany, formę przelewu, kredyt, zadatek w podwójnej wysokości, rachunek
Zobacz»

I C 584/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 2 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zastrzeżenie zadatku, przedmiot zadatku, umowa zadatku, odstąpienie od umowy, termin, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zwrot zadatku, umowa przedwstępna, zastrzeżenie zadatku, przedmiot zadatku, umowa zadatku, odstąpienie od umowy, termin, wykonanie robót budowlanych, termin rozpoczęcia robót, prowadząca działalność gospodarcza, pozwany, rozwiązanie umowy, pozwany zadatek, zadatek w podwójnej wysokości, kserokopia pisma, uzyskanie pozwolenia budowlanego, termin rozpoczęcia pracy, strona druga, zapłata sumy, wykonanie umowy
Zobacz»

I C 1539/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 2 października 2018

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

pozwany, odstąpienie od umowy, sprzedaż nieruchomości, umowa zadatku, zawarcie umowy przedwstępnej, zastrzeżenie zadatku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • geodeta, wydzielenie działki, praca geodezyjna, obwodnica, pozwany, odstąpienie od umowy, pracownik biura, spotkanie, sprzedaż nieruchomości, druga strona, umowa zadatku, zwrot zadatku, zawarcie umowy przedwstępnej, odstąpienie od umowy przedwstępnej, czynności geodezyjne, finalizacja umowy, częściowy zwrot kosztów procesu, plan realizacji, biuro sprzedaży, zastrzeżenie zadatku
Zobacz»

V ACa 134/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 17 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zawarcie umowy, pozwany, cena, sprzedaż nieruchomości, umowa sprzedaży, wysokość zadatku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, brakująca kwota, zawarcie umowy, zaliczka, zarzut zawarty w punktach, pozwany, cena, brakująca wpłata, wpłacony zadatek, sprzedaż nieruchomości, umowa sprzedaży, lokal, stan techniczny, sprzedaż mieszkania, świadek, wysokość zadatku, wyłączne wina powódki, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, remont, paragraf
Zobacz»

II Ca 509/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 5 września 2013

Data publikacji: 26 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

zadatek, zawarcie umowy, umowa przedwstępna sprzedaży, pozwany, sprzedaż nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, zawarcie umowy, umowa przedwstępna sprzedaży, pozwany, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż przedmiotowa nieruchomości, pismo powoda, sprzedaż nieruchomości, zniweczenie, wyłączność, termin sfinalizowania, zawarcie umowy właściwej, niestawiennictwo u notariusza, krok w celu umożliwienia, szczególna sankcja, dokończenie transakcji, suma zadatku, osobisty podpis, strona umowy przedwstępnej sprzedaży, wyrażenie zamiaru
Zobacz»

I C 490/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 listopada 2013

Data publikacji: 23 listopada 2013

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

umowa zadatku, zawarcie umowy, wysokość zadatku, pozwany, umowa przedwstępna sprzedaży, cena
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa zadatku, zawarcie umowy, termin zawarcia umowy, spółdzielcze własnościowe prawo, rok obrachunkowy, bank, wysokość zadatku, instytucja zadatku, pozwany, odmowa udzielenia kredytu, cena na kwotę, uzyskanie kredytu, umowa przedwstępna sprzedaży, cena sprzedaży, sporny lokal, otrzymany zadatek, cena, aneks, dodatkowy dokument, sytuacja finansowa powodów
Zobacz»

I C 1163/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 16 października 2019

Data publikacji: 3 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, pozwany, zawarcie umowy, wysokość zadatku, odstąpienie od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, pozwany, egzemplarz umowy, pozwany zadatek, nieruchomość z dniem, zeznanie powoda, zawarcie umowy, wysokość zadatku, odmienne zastrzeżenie umowne, wpłacony zadatek, nieruchomość lokalowa, podwójna wysokość, odsetka ustawowa za opóźnienie, ponosić odpowiedzialność, wezwanie do zapłaty, pośredniczenie, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, księga wieczysta o numerach, podpis, odstąpienie od umowy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Ryczek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Socha
Data wytworzenia informacji: