Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
397

I C 1704/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1704/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR (del.) Rafał Socha Protokolant: st. sekr. sąd. Wiesława Nurek po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Radomiu sprawy z powództwa B. P. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy (...) w R. o ustalenie, 1 Ustala, że uchwała numer (...) z dnia 30 września 2016 roku Wspólnoty Mieszkaniowej w R. przy ulicy (...) w spraw
Czytaj więcej»

I C 1757/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-08-01

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie można uznać, że pozwana dopuściła się wobec powódki rażącej niewdzięczności. Wręcz przeciwnie- pozwana wypełniała wobec niej wszystkie postanowienia zawartej umowy oraz wypełniała obowiązek wdzięczności. W świetle poczynionych ustaleń nie można uznać, że jej postępowanie względem darczyńcy nacechowane było złą wolą i zmierzało do (...)
Sygn. akt I C 1757/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSO Kazimierz Mazur Protokolant : stażysta Robert Miętkowski po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa H. W. przeciwko A. S. o nakazanie złożenia oświadczenie woli I. powództwo oddala; II. nie obciąża H. W. kosztami procesu poniesionym przez A. S. ; Sygn. aktIC 1757/12 UZASADNIENIE W poz
Czytaj więcej»

IV Ca 14/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ustalenie, że przedsiębiorstwo energetyczne ingerując w sferę cudzej własności ,poprzez postawienie słupów elektroenergetycznych i poprowadzenie linii przesyłowych a następnie bieżące utrzymywanie tych urządzeń, korzystało z tej nieruchomości w sposób odpowiadający treści służebności przesyłu, będąc w dobrej wierze, wyłącza mozliwość (...)
Sygn. akt IV Ca 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Irena Koś Sędziowie: SSO Ewa Kowalik SSO Alicja Dąbrowska /spr./ Protokolant: sekr. sąd. Anna Galardos-Sikora po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. G. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 27 września
Czytaj więcej»

IV Ca 87/18

postanowienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-12-14

Data publikacji: 2019-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 87/18 POSTANOWIENIE Dnia 14 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: sędzia SO Grzegorz Wójtowicz (spr.) Sędziowie SO: Joanna Kaczmarek-Kęsik, Alicja Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2018 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Z. S. i M. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 9 listopada 2017 roku
Czytaj więcej»

IV Ca 87/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-12-14

Data publikacji: 2019-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 87/18 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 r. zamieszczonym w punkcie drugim wyroku, Sąd Okręgowy w Radomiu zasądził od Towarzystwa (...) i (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Z. S. i M. S. kwoty po 1.800 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą (k. 164). W uzasadnieniu wydanego postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że oddalenie apelacji pozwanego było podstawą do uwzględnienia żądania zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą na rzez powodów.
Czytaj więcej»

IV Ca 258/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-10-24

Data publikacji: 2018-11-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 258/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Radomiu zasądził od R. S. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w B. kwotę 4.934 złote wraz z odsetkami umownymi w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 26 marca 2017 roku do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałym zakresie oraz zasądził od (...) Spółki Akcyjnej w B. na rzecz R. S. kwotę 1.365,67 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły nast
Czytaj więcej»

IV Ca 259/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-09-20

Data publikacji: 2018-12-28

trafność 100%

Sygn. akt IV Ca 259/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Kozienicach zasądził od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz W. D. kwotę 5.032,50 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 lutego 2016 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 1.199,33 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, nakazał ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kozienicach od W. D. kwotę 472,40
Czytaj więcej»

IV Ca 290/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-11-19

Data publikacji: 2013-12-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Na podstawie art. 635 kc dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła.
Sygn. akt IV Ca 290/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Mierzejewska Sędziowie: SO Maria Maziarek-Kaźmierska SO Joanna Kaczmarek-Kęsik (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Aldona Gurtat po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2013 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko J. P. (1) o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu z d
Czytaj więcej»

IV Ca 290/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-10-03

Data publikacji: 2014-11-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W świetle art. 435 kc szkoda musi być wyrządzona przez ruch przedsiębiorstwa, czy zakładu. Zdecydowanie przeważa zapatrywanie traktujące "ruch przedsiębiorstwa" bardzo szeroko. Oznacza to, że wyrządzenie szkody przez ruch przedsiębiorstwa czy zakładu w rozumieniu art. 435 kc ma miejsce zarówno wtedy gdy szkoda jest bezpośrednim skutkiem (...)
Sygn. akt IV Ca 290/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Irena Koś Sędzia: SO Ewa Kowalik Sędzia: SO Alicja Dąbrowska (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Żuchowska po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa R. B. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apel
Czytaj więcej»

IV Ca 304/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-10-03

Data publikacji: 2014-11-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przez niedbalstwo, które wyłącza dobrą wiarę posiadacza należy rozumieć znajomość okoliczności, które u każdego przeciętnego człowieka powinny wzbudzić poważne wątpliwości, uzasadnione podejrzenia, że nie przysługuje mu prawo, które wykonuje wobec posiadanej rzeczy. O zmianie kwalifikacji posiadania decyduje w każdym wypadku powzięcie (...)
Sygn. akt IV Ca 304/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Irena Koś (spr.) Sędzia: SO Ewa Kowalik Sędzia: SO Alicja Dąbrowska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Żuchowska po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Humanistycznego im. K. P. w R. przeciwko R. N. o zapłatę na skutek apelacji (...) Humanistyczneg
Czytaj więcej»