Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
397

I C 271/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2019-08-14

Data publikacji: 2020-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 271/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Socha Protokolant: stażysta Marlena Słomka po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2019 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa E. Z. przeciwko U. M. i N. M. o zapłatę 1 zasądza od U. M. i N. M. solidarnie na rzecz E. Z. 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 19 lipca 2012 roku do 31 grudn
Czytaj więcej»

I C 828/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2015-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 828/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska Protokolant: prot. sąd. Kamil Winiarski po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa K. S. , S. S. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. S. kwotę 53.650,68 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych s
Czytaj więcej»

I C 829/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-05-29

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 829/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Halina Sulis - Kwiecień Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Zegarek po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2014 w Radomiu przy udziale- na rozprawie sprawy z powództwa S. K. (1) przeciwko L. C. , E. C. o ustalenie nieważności umowy I. stwierdza nieważność umowy zbycia praw i obowiązków wspólnika S. K. (1) w Zakładzie (...) sp.j. L. C. , S.
Czytaj więcej»

IV Ca 14/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ustalenie, że przedsiębiorstwo energetyczne ingerując w sferę cudzej własności ,poprzez postawienie słupów elektroenergetycznych i poprowadzenie linii przesyłowych a następnie bieżące utrzymywanie tych urządzeń, korzystało z tej nieruchomości w sposób odpowiadający treści służebności przesyłu, będąc w dobrej wierze, wyłącza mozliwość (...)
Sygn. akt IV Ca 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Irena Koś Sędziowie: SSO Ewa Kowalik SSO Alicja Dąbrowska /spr./ Protokolant: sekr. sąd. Anna Galardos-Sikora po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. G. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 27 września
Czytaj więcej»

IV Ca 87/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-07-05

Data publikacji: 2019-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 87/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marek Gralec (spr.) Sędziowie SO: Anna Glin, Małgorzata Nowaczewska - Małek Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Izydorska po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. , M. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

IV Ca 87/18

postanowienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-12-14

Data publikacji: 2019-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 87/18 POSTANOWIENIE Dnia 14 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: sędzia SO Grzegorz Wójtowicz (spr.) Sędziowie SO: Joanna Kaczmarek-Kęsik, Alicja Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2018 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Z. S. i M. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 9 listopada 2017 roku
Czytaj więcej»

IV Ca 87/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-12-14

Data publikacji: 2019-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 87/18 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 5 lipca 2018 r. zamieszczonym w punkcie drugim wyroku, Sąd Okręgowy w Radomiu zasądził od Towarzystwa (...) i (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Z. S. i M. S. kwoty po 1.800 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą (k. 164). W uzasadnieniu wydanego postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że oddalenie apelacji pozwanego było podstawą do uwzględnienia żądania zwrotu kosztów procesu za instancję odwoławczą na rzez powodów.
Czytaj więcej»

IV Ca 92/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Sygn. akt IV Ca 92/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 3 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Radomiu oddalił wniosek Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta R. o zasiedzenie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w R. przy ul. (...) stanowiącej działkę ewidencyjną (...) należących do E. i L. małżonków G. , J. i F. małżonków R. , M. Ł. oraz części udziału M. L. w zakresie przez nią nie objętym, zasądził od Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta R. na rzecz T. K. kwotę 1.200 zło
Czytaj więcej»

IV Ca 151/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2018-01-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaspokojenie wierzytelności przysługującej od jednego z małżonków wymaga dokonania podziału majątku wspólnego wówczas, gdy nie ma możliwości zaspokojenia wierzytelności z majątku osobistego dłużnika i składników majątku wspólnego małżonków wymienionych w art. 41§2 kro i gdy brak jest podstaw do poszukiwania zaspokojenia z majątku wspólnego (...)
Sygn. akt IV Ca 151/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO A. G. Sędziowie SO: I. K. , J. K. /spr./ Protokolant: stażysta A. B. po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2017 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko W. S. , R. S. o ustanowienie rozdzielności majątkowej na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Przysusze z dnia 21 grud
Czytaj więcej»

IV Ca 154/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-09-04

Data publikacji: 2014-10-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Charakter nieruchomości stanowiącej część terenu kolejowego, a nie będącej linią kolejową ani obszarem kolejowym w rozumieniu przepisów regulujących transport kolejowy nie uniemożliwia samoistnego posiadania tych nieruchomości i nie sprzeciwia się ich zasiedzeniu".
Sygn. akt IV Ca 154/14 POSTANOWIENIE Dnia 4 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SO Grzegorz Wójtowicz Sędziowie: SO Irena Koś SO Joanna Kaczmarek-Kęsik (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Aldona Gurtat po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z wniosku Gminnej Spółdzielni (...) w J. z udziałem Gminy J. , (...) Państwowych Spółki Akcyjnej w W. , Skarbu Państwa - Starosty (...) o stwierdzenie nabycia wła
Czytaj więcej»