Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
351

I C 1698/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1698/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR (del.) Rafał Socha Protokolant: Wiesława Nurek po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2016 roku w Radomiu sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko A. B. (2) , E. K. , J. K. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 Oddala powództwo 2 Nie obciąża powódki kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis Sygn. akt I C 1698/10
Czytaj więcej»

I C 1704/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1704/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR (del.) Rafał Socha Protokolant: st. sekr. sąd. Wiesława Nurek po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Radomiu sprawy z powództwa B. P. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy (...) w R. o ustalenie, 1 Ustala, że uchwała numer (...) z dnia 30 września 2016 roku Wspólnoty Mieszkaniowej w R. przy ulicy (...) w spraw
Czytaj więcej»

I C 1757/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-08-01

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie można uznać, że pozwana dopuściła się wobec powódki rażącej niewdzięczności. Wręcz przeciwnie- pozwana wypełniała wobec niej wszystkie postanowienia zawartej umowy oraz wypełniała obowiązek wdzięczności. W świetle poczynionych ustaleń nie można uznać, że jej postępowanie względem darczyńcy nacechowane było złą wolą i zmierzało do (...)
Sygn. akt I C 1757/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSO Kazimierz Mazur Protokolant : stażysta Robert Miętkowski po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa H. W. przeciwko A. S. o nakazanie złożenia oświadczenie woli I. powództwo oddala; II. nie obciąża H. W. kosztami procesu poniesionym przez A. S. ; Sygn. aktIC 1757/12 UZASADNIENIE W poz
Czytaj więcej»

I C 1837/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1837/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Michał Gałek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 roku w Radomiu przy udziale sprawy z powództwa B. R. przeciwko H. R. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo; II nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu pozwanemu; III przyznać od Skarbu Państwa
Czytaj więcej»

II K 16/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 16/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Adriana Orzechowska Sędziowie: SSR del. do SO Katarzyna Siczek Ławnicy: M. K. (1) , M. S. (1) , A. K. (1) Protokolant: I. S. przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Radomiu M. K. (1) po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 26 maja, 20 czerwca, 26 czerwca, 4 lipca, 5 października, 7 listopada i 21 listopada 2017 roku sprawy: 1 Ł.
Czytaj więcej»

IV Ca 14/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2014-02-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ustalenie, że przedsiębiorstwo energetyczne ingerując w sferę cudzej własności ,poprzez postawienie słupów elektroenergetycznych i poprowadzenie linii przesyłowych a następnie bieżące utrzymywanie tych urządzeń, korzystało z tej nieruchomości w sposób odpowiadający treści służebności przesyłu, będąc w dobrej wierze, wyłącza mozliwość (...)
Sygn. akt IV Ca 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Irena Koś Sędziowie: SSO Ewa Kowalik SSO Alicja Dąbrowska /spr./ Protokolant: sekr. sąd. Anna Galardos-Sikora po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2013 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. G. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 27 września
Czytaj więcej»

IV Ca 92/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-09-21

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Sygn. akt IV Ca 92/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 3 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Radomiu oddalił wniosek Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta R. o zasiedzenie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w R. przy ul. (...) stanowiącej działkę ewidencyjną (...) należących do E. i L. małżonków G. , J. i F. małżonków R. , M. Ł. oraz części udziału M. L. w zakresie przez nią nie objętym, zasądził od Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta R. na rzecz T. K. kwotę 1.200 zło
Czytaj więcej»

IV Ca 154/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-09-04

Data publikacji: 2014-10-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Charakter nieruchomości stanowiącej część terenu kolejowego, a nie będącej linią kolejową ani obszarem kolejowym w rozumieniu przepisów regulujących transport kolejowy nie uniemożliwia samoistnego posiadania tych nieruchomości i nie sprzeciwia się ich zasiedzeniu".
Sygn. akt IV Ca 154/14 POSTANOWIENIE Dnia 4 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SO Grzegorz Wójtowicz Sędziowie: SO Irena Koś SO Joanna Kaczmarek-Kęsik (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Aldona Gurtat po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z wniosku Gminnej Spółdzielni (...) w J. z udziałem Gminy J. , (...) Państwowych Spółki Akcyjnej w W. , Skarbu Państwa - Starosty (...) o stwierdzenie nabycia wła
Czytaj więcej»

IV Ca 182/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2014-10-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W postępowaniu o zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie w trybie art. 156 k.r.o. czynności prawnej, o jakiej mowa w art. 159§1 pkt 1 k.r.o. , sąd opiekuńczy winien z urzędu ustanowić kuratora w oparciu o przepis art. 157 k.r.o.
Sygn. akt IV Ca 182/14 POSTANOWIENIE Dnia 23 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Wójtowicz Sędziowie: SO Alicja Dąbrowska SO Ewa Mierzejewska (spr.) Protokolant: sekr. sąd. Anna Galardos-Sikora po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z wniosku K. C. o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem całkowicie ubezwłasnowolnionego A. R. na skutek apelac
Czytaj więcej»

IV Ca 223/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2017-01-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ca 223/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2016 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Kaczmarek-Kęsik (spr.) Sędziowie SO: Irena Koś, Marek Gralec Protokolant: sekr. sąd. Anna Galardos-Sikora po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa I. P. przeciwko (...) Spółce z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Gró
Czytaj więcej»