Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
437

I C 49/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-05-23

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powódka S. K. w pozwie z dnia 28.12.2009r. wnosiła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w S. na jej rzecz kwoty 36.000 zł. z ustawowymi od setkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę ; kwoty 32.000 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za pogorszenie jej sytuacji życiowej po śmierci matki , kwoty 6.814 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapł
Czytaj więcej»

I C 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 129/14 (I C 130/14) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2015r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant sek.sąd. Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015r. w Radomiu na rozprawie spraw: 1 . z powództwa J. S. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 195.000,00 zł. tytułem zadośćuczynienia 2 . z powództwa M. S. (1) przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 165.000,00 z
Czytaj więcej»

I C 169/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-12-17

Data publikacji: 2015-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 169/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Kazimierz Mazur Protokolant: stażysta Agnieszka Markowska po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2013 roku w Radomiu przy udziale sprawy z powództwa H. K. i E. K. przeciwko M. K. o rozwiązanie umowy dożywocia i zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I powództwo oddala; II nie obciąża powodów kosztami postępowania poniesionymi prze
Czytaj więcej»

I C 194/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-12-30

Data publikacji: 2016-05-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 194/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2014 r. w Radomiu na rozprawie sprawy sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. z siedzibą w I. przeciwko B. F. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od (...) spółka z o.o. z siedzibą w I. na rzecz B. F. (1) kwotę 3.617,00 (trzy tysiące sześćset siedemnaście)
Czytaj więcej»

I C 211/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-09-22

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 211/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR (del.) Rafał Socha Protokolant: st. sekr. sąd. Wiesława Nurek po rozpoznaniu w dniu 8 września 2017 roku w Radomiu sprawy z powództwa H. G. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej im (...) w R. o uchylenie uchwały, 1 Uchyla uchwałę Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej im (...) w R. numer (...) z dnia 24 styczni
Czytaj więcej»

VI U 950/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Sygn. akt VI U 950/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Łuczaj Protokolant st. sekr. sąd. Marta Gackiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 roku w Radomiu spraw H. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o wypłatę niezrealizowanego świadczenia i ustalenie daty przyznania renty rodzinnej na skutek odwołań H. B. od decyzji Zakładu Ub
Czytaj więcej»

VI U 979/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Sygn. akt VI U 979/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Łuczaj Protokolant st. sekr. sąd. Marta Gackiewicz po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 roku w Radomiu sprawy Z. S. (1) przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokość emerytury rolniczej na skutek odwołania Z. S. (1) od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Czytaj więcej»

VI U 1012/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-02-19

Data publikacji: 2014-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: odwołanie oddalone w sprawie stwierdzającej przez organ rentowy, że wnioskodawca z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu.
Sygn. akt VI U 1012/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSO Bogumiła Rdzeń Protokolant woźny sądowy Magdalena Kamieńska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2014 roku w Radomiu sprawy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przy udziale zainteresowanego A. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o podleganie ubezpieczeniu społecznemu na skutek
Czytaj więcej»

VI U 1003/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Sygn. akt VI U 1003/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Łuczaj Protokolant st. sekr. sąd. Marta Gackiewicz po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 roku w Radomiu sprawy B. L. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o rentę rolniczą na skutek odwołania B. L. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 2016 ro
Czytaj więcej»

VI U 1840/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-12-11

Data publikacji: 2014-01-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zaliczono do ustalenia wartości kapitału początkowego okres zatrudnienia od 17.X.1978r. do 28.II.1983r. w SKR w Regiminie.
Sygn. akt VI U 1840/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSO Bogumiła Rdzeń Protokolant woźny sądowy Magdalena Kamieńska po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2013 roku w Radomiu sprawy A. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o wysokość kapitału początkowego na skutek odwołania A. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. z dnia 30 l
Czytaj więcej»