Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
392

I C 61/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-12-27

Data publikacji: 2019-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 61/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Kierończyk Protokolant: stażysta Karina Piechnik po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2018 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w R. o odszkodowanie I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis I C 61/15 UZASADNIENIE
Czytaj więcej»

I C 85/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2018-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 85/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR (del.) Rafał Socha Protokolant: st. sekr. sąd. Wiesława Nurek po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku w Radomiu sprawy z powództwa A. J. (1) , K. J. , D. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz K. J. 56 000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 24 listopa
Czytaj więcej»

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 96/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Poznańska Protokolant: st sekr sąd Irmina Kłak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa S. K. (1) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w K. o uchylenie uchwały Nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w K. I uchyla uchwałę Nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Czytaj więcej»

I C 275/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-09-04

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 275/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Halina Sulis - Kwiecień Protokolant: Izabela Chmurzyńska po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2014 r. w Radomiu sprawy z powództwa D. Ł. , K. K. (1) i K. Ł. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz D. Ł. kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia oraz
Czytaj więcej»

I C 299/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2018-05-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 299/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Kazimierz Mazur Protokolant: stażysta Izabela Chmurzyńska po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 roku w Radomiu sprawy z powództwa J. M. (1) przeciwko (...) Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od J. M. (1) na rzecz (...) Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę (...) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. N
Czytaj więcej»

I C 360/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-10-29

Data publikacji: 2019-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 360/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR (del.) Rafał Socha Protokolant: Elżbieta Kaim po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 roku w Radomiu sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w S. przeciwko G. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od (...) sp. z o.o. w S. na rzecz G. M. (...) (pięć tysięcy czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów proce
Czytaj więcej»

I C 331/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2012-10-19

Data publikacji: 2015-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 331/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant st. sekr. sądowy Irmina Kłak po rozpoznaniu w dniu 5 października 2012r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. J. przeciwko R. K. o uznanie za bezskuteczną w stosunku do powoda umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z dnia 14 kwietnia 2011r. zawartej pomiędzy W. i
Czytaj więcej»

I C 371/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: cechy umowy pożyczki
Sygn. akt I C 371/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Kazimierz Mazur Protokolant: st. sekr. sądowy Wiesława Nurek po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa U. W. i W. W. (1) przeciwko M. K. (1) o zapłatę I zasądza od M. K. (1) na rzecz U. W. i W. W. (1) solidarnie kwotę 85 000 ( osiemdziesiąt pięć tysięcy ) złotych wraz z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 393/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2018-11-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 393/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy w R. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Kierończyk Protokolant: sekr. sąd. Kamil Winiarski po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku w R. przy udziale - sprawy z powództwa A. R. (1) przeciwko M. B. , Ł. B. , T. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda A. R. (1) umowę darowizny nieruch
Czytaj więcej»

V Ka 926/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „To nie stan wiedzy organu procesowego o okolicznościach wymienionych w dyspozycji art. 79 § 1 k.p.k. decyduje o konieczności występowania oskarżonego z obrońcą i jego udziału w rozprawie, a zaistnienie którejś z nich rodzi ten obowiązek.”
Sygn. akt V Ka 926/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kobylski Protokolant: sekr. sądowy Edyta Słonecka Przy udziale Prokuratora Jolanty Kędziory po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. sprawy P. P. syna R. i J. z domu P. , ur. (...) w Z. oskarżonego o przestępstwo z art.207§1kk w zw. z art.64§1kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejo
Czytaj więcej»