Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
437

IV Cz 670/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-12-28

Data publikacji: 2019-02-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba prawna może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych o ile wykaże, że nie posiada dostatecznych środków na ich poniesienie. Wykazanie braku posiadania dostatecznych środków na poniesienie kosztów sądowych oznacza konieczność udowodnienia spełnienia tej okoliczności. Nie wystarczy więc jak w przypadku osób fizycznych samo złożenie oświadczenia.
Cz 670/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Radomiu oddalił w całości wniosek (...) Spółki z o.o. w R. o zwolnienie od opłaty od skargi. Oddalenie wniosku poprzedziły następujące ustalenia Sądu. (...) Spółka z o.o. w R. wniosła o zwolnienie od opłaty od skargi. Wniosek nie zawierał żadnego uzasadnienia. Wysokość opłaty sądowej od skargi na czynność komornika wynosi 100 złotych. Sąd przywołał przepis art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywil
Czytaj więcej»

V Ka 70/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „wynikający z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu do wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie ma charakter bezwarunkowy. Jego istnienie nie jest w żaden sposób uzależnione od przedstawienia (...)
Sygn. akt V Ka 70/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kobylski Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. sprawy M. W. syna E. i M. z domu S. , ur. (...) w R. obwinionego o wykroczenie z art. 96 § 3 kw w zw. z art. 78 ustęp 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu
Czytaj więcej»

V Ka 141/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „ Do wystąpienia z wnioskiem i do jego uwzględnienia nie jest wystarczające samo ustalenie, iż okoliczności popełnienia czynu zarzucanego oskarżonemu nie budzą wątpliwości, a jego postawa wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Warunkiem koniecznym uwzględnienia wniosku składanego w trybie art. 156§1 kks (rt.335§2 kpk) jest także (...)
Sygn. akt V Ka 141/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kobylski Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński przy udziale Prokuratora Andrzeja Alberskiego oraz przedstawiciela oskarżyciela P. Straży Granicznej w L. Grupy Zamiejscowej w R. – K. P. po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. sprawy P. S. syna W. i E. z domu G. , ur. (...) w R. oskarżonego o przestępstwo z art. 65 § 1
Czytaj więcej»

V Ka 448/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-06-08

Data publikacji: 2018-07-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nawiązka z art.67 § 3 kk, tak jak pozostałe środki kompensacyjne, ma za zadanie kompensować wyrządzoną przestępstwem szkodę, co niewątpliwie oznacza, że może być orzekana wyłącznie wówczas, gdy istnieje niezaspokojona dotychczas szkoda, lub gdy w chwili orzekania nadal istnieje u pokrzywdzonych poczucie krzywdy.
Sygn. akt V Ka 448/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maciej Gwiazda Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński przy udziale Prokuratora Beaty Michalak po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2018 r. sprawy Z. W. syna J. i J. z domu P. , ur. (...) w M. oskarżonego o przestępstwo z art. 207 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego od wyroku Sądu Rejonowego w Ra
Czytaj więcej»

V Ka 659/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-11-08

Data publikacji: 2014-01-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sędzia wyznaczony do rozpoznania sprawy zobowiązany jest na każdym jej etapie do badania swego uprawnienia do orzekania w danym sądzie, również w kontekście zgodności z prawem decyzji Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przeniesienia sędziego na nowe miejsce służbowe. Nie może wykonywać władzy sądowniczej na danym obszarze jurysdykcyjnym (...)
Sygn. akt V Ka 659/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maciej Gwiazda (spr.) Sędziowie: SO Stanisław Olchowy SO Marcin Kobylski Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński przy udziale Prokuratora Urszuli Golus po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2013 r. sprawy M. J. oskarżonego o przestępstwo z art. 178a § 4 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sąd
Czytaj więcej»

V Ka 735/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-11-04

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nałożenie na oskarżonych obowiązku naprawienia szkody w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonych wobec nich kar ma charakter probacyjny i ściśle wiąże się z poddaniem ich próbie. Ma charakter osobistego obciążenia sprawców. Nie można, więc obowiązku naprawienia szkody nałożyć na oskarżonych solidarnie. Wykonania tego obowiązku (...)
V Ka 735 / 14 UZASADNIENIE W. P. , M. P. i M. Z. zostali oskarżeni o to, że: w okresie od 7 marca 2012 roku do 12 marca 2012 roku w miejscowości N. , gmina S. , woj. (...) w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu uszkodzili bądź usiłowali podpalić dwie stodoły w tym: - w dniu 07 marca 2012 roku w miejscowości N. (...) gmina S. , województwa (...) , po uprzednim podpaleniu znajdującej się na posesji stodoły dokonali jej uszkodzenia popr
Czytaj więcej»

V Ka 777/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-11-19

Data publikacji: 2013-12-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Dla bytu przestępstwa z art. 291 § 1 kk nie wystarcza jednak wskazane w tym przepisie działanie w stosunku do rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. Warunkiem odpowiedzialności za ten czyn jest bowiem świadomość sprawcy, że jego zachowanie takiej rzeczy dotyczy.
Sygn. akt V Ka 777/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kobylski (spr.) Sędziowie: SO Stanisław Jaźwiński SO Stanisław Olchowy Protokolant: sekr. sąd. Edyta Słonecka przy udziale Prokuratora Roberta Bińczaka po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013 r. sprawy M. W. i A. C. oskarżonych o przestępstwa z art. 291 § 1 kk na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego A. C. i obr
Czytaj więcej»

V Ka 786/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-11-15

Data publikacji: 2014-01-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sędzia wyznaczony do rozpoznania sprawy zobowiązany jest na każdym jej etapie do badania swego uprawnienia do orzekania w danym sądzie, również w kontekście zgodności z prawem decyzji Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przeniesienia sędziego na nowe miejsce służbowe. Nie może wykonywać władzy sądowniczej na danym obszarze jurysdykcyjnym (...)
Sygn. akt V Ka 786/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maciej Gwiazda Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński przy udziale oskarżyciela posiłkowego A. H. po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. sprawy G. R. obwinionego o wykroczenie z art. 124 § 1 kw na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela posiłkowego A. H. od wyroku Sądu Rejonowego w P. VII Zamiejscowego Wydziału
Czytaj więcej»

V Ka 798/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2017-11-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: " Sąd ma obowiązek poinformowania, i to w sposób zrozumiały dla oskarżonego, o prawie do wypowiedzenia się co do prowadzenia rozprawy bez udziału obrońcy lub złożenia wniosku o odroczenie rozprawy".
Sygn. akt VKa 798/17 UZASADNHIENIE Prokurator oskarżył Ł. W. o to, że w dniu 30 lipca 2016 roku w R. uderzył ręką w głowę będącą pod jego opieką małoletnią, półtoraroczną L. Z. , w wyniku czego dziecko przewróciło się i uderzyło głową w podłogę czym spowodował u niej obrażenia ciała w postaci podbiegnięcia głowy w okolicy ciemieniowo – skroniowej prawej, ograniczonego krwawienia podpajęczynówkowego, ograniczonego dyskretnego krwiaka przymózgowego okolicy czołowo ciemieniowej prawej, dużego obrzę
Czytaj więcej»

V Ka 926/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „To nie stan wiedzy organu procesowego o okolicznościach wymienionych w dyspozycji art. 79 § 1 k.p.k. decyduje o konieczności występowania oskarżonego z obrońcą i jego udziału w rozprawie, a zaistnienie którejś z nich rodzi ten obowiązek.”
Sygn. akt V Ka 926/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kobylski Protokolant: sekr. sądowy Edyta Słonecka Przy udziale Prokuratora Jolanty Kędziory po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. sprawy P. P. syna R. i J. z domu P. , ur. (...) w Z. oskarżonego o przestępstwo z art.207§1kk w zw. z art.64§1kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejo
Czytaj więcej»