Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
392

I C 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-10-31

Data publikacji: 2019-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska Protokolant: st. sekretarz sądowy Agata Kazała po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018 w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) , P. U. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz K. K. (1) kwotę 100.521,30 złotych (sto tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych
Czytaj więcej»

I C 49/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-04-30

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 49/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2013r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant prot.sąd. J. P. po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zadośćuczynienie , odszkodowanie i ustalenie 1 zasądza od (...) S.A. w S. na rzecz S. K. kwotę 69.276,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć zł ) z ust
Czytaj więcej»

I C 49/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-05-23

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powódka S. K. w pozwie z dnia 28.12.2009r. wnosiła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w S. na jej rzecz kwoty 36.000 zł. z ustawowymi od setkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę ; kwoty 32.000 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za pogorszenie jej sytuacji życiowej po śmierci matki , kwoty 6.814 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapł
Czytaj więcej»

I C 85/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2018-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 85/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR (del.) Rafał Socha Protokolant: st. sekr. sąd. Wiesława Nurek po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku w Radomiu sprawy z powództwa A. J. (1) , K. J. , D. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz K. J. 56 000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 24 listopa
Czytaj więcej»

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 96/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Poznańska Protokolant: st sekr sąd Irmina Kłak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa S. K. (1) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w K. o uchylenie uchwały Nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w K. I uchyla uchwałę Nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Czytaj więcej»

I C 129/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2016-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 129/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Gzel-Michalska Protokolant: sekr. sąd. Monika Grzyb po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 roku w Radomiu przy udziale – na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz M. S. kwotę 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych z ustaw
Czytaj więcej»

I C 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 129/14 (I C 130/14) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2015r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant sek.sąd. Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015r. w Radomiu na rozprawie spraw: 1 . z powództwa J. S. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 195.000,00 zł. tytułem zadośćuczynienia 2 . z powództwa M. S. (1) przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 165.000,00 z
Czytaj więcej»

I C 255/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-12-18

Data publikacji: 2019-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 255/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR del. Rafał Socha Protokolant: st. protokolanta sądowego Elżbieta Kaim po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2017 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko SP- Aresztowi Śledczemu w R. o odszkodowanie 1 Oddala powództwo. 2 Nie obciąża powoda kosztami procesu. /-/ Na oryginale właściwy podpis Sygn. akt I C 25
Czytaj więcej»

I C 275/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-09-04

Data publikacji: 2016-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 275/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Halina Sulis - Kwiecień Protokolant: Izabela Chmurzyńska po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2014 r. w Radomiu sprawy z powództwa D. Ł. , K. K. (1) i K. Ł. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz D. Ł. kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia oraz
Czytaj więcej»

I C 299/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2018-05-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 299/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Kazimierz Mazur Protokolant: stażysta Izabela Chmurzyńska po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 roku w Radomiu sprawy z powództwa J. M. (1) przeciwko (...) Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od J. M. (1) na rzecz (...) Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę (...) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. N
Czytaj więcej»