Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
419

IV Cz 243/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-05-22

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przy ocenie dopuszczalności środków zaskarżenia należy jednakże brać pod uwagę pokrzywdzenie zaskarżonym orzeczeniem (gravamen) wnoszącego ten środek. Pokrzywdzenie orzeczeniem warunkuje bowiem istnienie interesu prawnego w jego zaskarżeniu. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 7 sędziów - zasadą prawną z dnia 15 maja 2014 r. III CZP 88/13 (...)
IV Cz 243/15 POSTANOWIENIE Dnia 22 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Glin Sędziowie: SO Irena Koś /spr/ SO Ewa Kowalik po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2015 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko dłużnikowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. o świadczenie pieniężne w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej ustalonej
Czytaj więcej»

IV Cz 670/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-12-28

Data publikacji: 2019-02-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Osoba prawna może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych o ile wykaże, że nie posiada dostatecznych środków na ich poniesienie. Wykazanie braku posiadania dostatecznych środków na poniesienie kosztów sądowych oznacza konieczność udowodnienia spełnienia tej okoliczności. Nie wystarczy więc jak w przypadku osób fizycznych samo złożenie oświadczenia.
Cz 670/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Radomiu oddalił w całości wniosek (...) Spółki z o.o. w R. o zwolnienie od opłaty od skargi. Oddalenie wniosku poprzedziły następujące ustalenia Sądu. (...) Spółka z o.o. w R. wniosła o zwolnienie od opłaty od skargi. Wniosek nie zawierał żadnego uzasadnienia. Wysokość opłaty sądowej od skargi na czynność komornika wynosi 100 złotych. Sąd przywołał przepis art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywil
Czytaj więcej»

V Ka 70/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „wynikający z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu do wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie ma charakter bezwarunkowy. Jego istnienie nie jest w żaden sposób uzależnione od przedstawienia (...)
Sygn. akt V Ka 70/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kobylski Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. sprawy M. W. syna E. i M. z domu S. , ur. (...) w R. obwinionego o wykroczenie z art. 96 § 3 kw w zw. z art. 78 ustęp 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu
Czytaj więcej»

V Ka 141/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „ Do wystąpienia z wnioskiem i do jego uwzględnienia nie jest wystarczające samo ustalenie, iż okoliczności popełnienia czynu zarzucanego oskarżonemu nie budzą wątpliwości, a jego postawa wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Warunkiem koniecznym uwzględnienia wniosku składanego w trybie art. 156§1 kks (rt.335§2 kpk) jest także (...)
Sygn. akt V Ka 141/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kobylski Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński przy udziale Prokuratora Andrzeja Alberskiego oraz przedstawiciela oskarżyciela P. Straży Granicznej w L. Grupy Zamiejscowej w R. – K. P. po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. sprawy P. S. syna W. i E. z domu G. , ur. (...) w R. oskarżonego o przestępstwo z art. 65 § 1
Czytaj więcej»

VI U 287/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-08-11

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI U 287/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Łuczaj Protokolant st. sekr. sąd. Marta Gackiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2017 roku w Radomiu sprawy J. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o wysokość kapitału początkowego na skutek odwołania J. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 2 marc
Czytaj więcej»

VI U 332/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-04-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI U 332/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Łuczaj Protokolant st. sekr. sąd. Marta Gackiewicz po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 roku w Radomiu sprawy J. S. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o zapłatę składek na skutek odwołania J. S. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 9 lutego 2015 roku
Czytaj więcej»

VI U 1405/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2016-12-29

trafność 100%

Sygn. akt VI U 1405/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Łuczaj Protokolant st. sekr. sąd. Marta Gackiewicz po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 roku w Radomiu spraw T. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o ustalenie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na skutek odwołań T. Z. od decyzji Zakładu Ub
Czytaj więcej»

VI U 673/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-08-16

Data publikacji: 2018-09-27

trafność 100%

Sygn. akt VI U 673/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodniczący SSO Beata Krawczyk Protokolant sekr. sądowy Agnieszka Figura po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2018 roku w Radomiu sprawy R. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o wysokość emerytury i wysokość kapitału początkowego na skutek odwołań R. N. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału
Czytaj więcej»

VI U 950/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Sygn. akt VI U 950/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Łuczaj Protokolant st. sekr. sąd. Marta Gackiewicz po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 roku w Radomiu spraw H. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o wypłatę niezrealizowanego świadczenia i ustalenie daty przyznania renty rodzinnej na skutek odwołań H. B. od decyzji Zakładu Ub
Czytaj więcej»

VI U 1072/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. akt VI U 1072/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Łuczaj Protokolant st. sekr. sąd. Marta Gackiewicz po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 roku w Radomiu sprawy L. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o wysokość emerytury na skutek odwołania L. O. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 23 czerwca i z dnia 23
Czytaj więcej»