Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
435

I C 19/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2020-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 19/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Gzel-Michalska Protokolant: sekretarz sądowy Agata Kazała po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) M. P. , (...) spółka jawna w Ł. przeciwko M. S. o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne i zapłatę I- uznaje za bezskuteczne wobec (...) M. P. , (...) spółka jawna w Ł.
Czytaj więcej»

I C 21/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-12-28

Data publikacji: 2020-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 21/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSO Kazimierz Mazur Protokolant : Stażysta Anna Pacek po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz M. G. kwotę 40 000 (czterdzieści tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami o
Czytaj więcej»

I C 49/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-05-23

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powódka S. K. w pozwie z dnia 28.12.2009r. wnosiła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w S. na jej rzecz kwoty 36.000 zł. z ustawowymi od setkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę ; kwoty 32.000 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za pogorszenie jej sytuacji życiowej po śmierci matki , kwoty 6.814 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapł
Czytaj więcej»

I C 61/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-12-27

Data publikacji: 2019-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 61/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Kierończyk Protokolant: stażysta Karina Piechnik po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2018 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w R. o odszkodowanie I oddala powództwo; II nie obciąża powoda kosztami procesu. Na oryginale właściwy podpis I C 61/15 UZASADNIENIE
Czytaj więcej»

I C 85/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2018-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 85/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR (del.) Rafał Socha Protokolant: st. sekr. sąd. Wiesława Nurek po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku w Radomiu sprawy z powództwa A. J. (1) , K. J. , D. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz K. J. 56 000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 24 listopa
Czytaj więcej»

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 96/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Poznańska Protokolant: st sekr sąd Irmina Kłak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa S. K. (1) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w K. o uchylenie uchwały Nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w K. I uchyla uchwałę Nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Czytaj więcej»

I C 129/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2016-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 129/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Gzel-Michalska Protokolant: sekr. sąd. Monika Grzyb po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 roku w Radomiu przy udziale – na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz M. S. kwotę 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych z ustaw
Czytaj więcej»

I C 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 129/14 (I C 130/14) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2015r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant sek.sąd. Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015r. w Radomiu na rozprawie spraw: 1 . z powództwa J. S. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 195.000,00 zł. tytułem zadośćuczynienia 2 . z powództwa M. S. (1) przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 165.000,00 z
Czytaj więcej»

I C 154/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 154/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Poznańska Protokolant: st. sekr. sądowy Irmina Kłak po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. R. (1) i P. K. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz A. R. (1) tytułem zadośćuczynienia kwotę 50 000(pięćdziesiąt tysięcy)
Czytaj więcej»

I C 194/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-12-30

Data publikacji: 2016-05-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 194/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2014 r. w Radomiu na rozprawie sprawy sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. z siedzibą w I. przeciwko B. F. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od (...) spółka z o.o. z siedzibą w I. na rzecz B. F. (1) kwotę 3.617,00 (trzy tysiące sześćset siedemnaście)
Czytaj więcej»