Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
397

I C 400/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-10-23

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 400/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Łata Protokolant: staż. Martyna Kaczmarczyk po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w R. o uchylenie uchwały nr (...) i nr (...) I oddala powództwa; II zasądza od A. P. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...
Czytaj więcej»

V Ka 70/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „wynikający z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu do wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie ma charakter bezwarunkowy. Jego istnienie nie jest w żaden sposób uzależnione od przedstawienia (...)
Sygn. akt V Ka 70/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kobylski Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. sprawy M. W. syna E. i M. z domu S. , ur. (...) w R. obwinionego o wykroczenie z art. 96 § 3 kw w zw. z art. 78 ustęp 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu
Czytaj więcej»

VI U 1317/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Sygn. akt VI U 1317/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Łuczaj Protokolant st. sekr. sąd. Marta Gackiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 roku w Radomiu sprawy F. Z. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o emeryturę na skutek odwołania F. Z. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 8 września 2015 roku,
Czytaj więcej»

I C 1073/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1073/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Poznańska Protokolant: st. sekr. sądowy Irmina Kłak po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa D. G. działającej osobiście oraz w imieniu i na rzecz małoletnich S. G. i A. G. przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I zasądza od (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz D. G.
Czytaj więcej»

I C 1104/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dopuszczalne jest stosowanie w drodze analogi legis przepisów art. 527 i n. kc do ochrony prawnej wierzytelności wynikającej ze stosunków administracyjno-prawnych
Sygn. akt I C 1104/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant stażystka Emilia Kowalik po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. zastąpionego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa przeciwko V. B. , R. S. (1) o uznanie bezskuteczności umowy darowizny i
Czytaj więcej»

I C 1136/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej na skutek wypadku drogowego
Sygn. akt I C 1136/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Kazimierz Mazur Protokolant: st. sekr. sądowy Wiesława Nurek po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2015 w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa E. K. działającej w imieniu własnym i na rzecz małoletniej A. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz E. K. tytułem zadośćuczynienia kwotę 50.000 (p
Czytaj więcej»

I C 1138/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2019-02-14

Data publikacji: 2019-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1138/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska Protokolant: sekretarz sądowy Kamil Winiarski po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2019 w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa B. D. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwo (...) S.A. w W. na rzecz B. D. kwotę 23.000 złotych (dwadzieścia trzy tysiące) tytułem zadośćuczynienia wraz z
Czytaj więcej»

I C 1149/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-03-16

Data publikacji: 2019-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1149/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR (del.) Rafał Socha Protokolant: Elżbieta Kaim po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2018 roku w Radomiu sprawy z powództwa N. L. prowadzącej działalność pod firmą (...) przeciwko (...) Sp. z o.o. w W. o zwolnienie spod egzekucji 1 Zwalnia spod egzekucji przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą
Czytaj więcej»

I C 1281/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-04-30

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1281/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2013r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant prot.sąd. Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przeciwko I. P. o zapłatę 1 zasądza od I. P. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. kwotę 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy zł.) wraz z
Czytaj więcej»

I C 1337/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-03-07

Data publikacji: 2014-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Rażącą niewdzięcznością może być naruszenie przez małżonka obowiązku wierności (...) i może ona uzasadniać odwołanie darowizny dokonanej przez tego małżonka na rzecz współmałżonka, który dopuścił się aktu niewierności. 2. Odmowa udzielania pomocy w chorobie, pomimo obiektywnej możliwości, a w realiach niniejszej sprawy nie ulega (...)
Sygn. akt I C 1337/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska Protokolant: M. G. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2013r. w R. sprawy z powództwa J. W. przeciwko K. W. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I zobowiązuje K. W. i J. W. do złożenia oświadczeń woli o następującej treści ” K. W. syn Z. i J. przenosi na J. W. córkę J. i K. udział wynoszący ¼ (jedną czwartą) cz
Czytaj więcej»