Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
288

I C 49/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-04-30

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 49/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2013r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant prot.sąd. J. P. po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zadośćuczynienie , odszkodowanie i ustalenie 1 zasądza od (...) S.A. w S. na rzecz S. K. kwotę 69.276,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć zł ) z ust
Czytaj więcej»

I C 49/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-05-23

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powódka S. K. w pozwie z dnia 28.12.2009r. wnosiła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w S. na jej rzecz kwoty 36.000 zł. z ustawowymi od setkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę ; kwoty 32.000 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za pogorszenie jej sytuacji życiowej po śmierci matki , kwoty 6.814 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapł
Czytaj więcej»

I C 129/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2016-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 129/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Gzel-Michalska Protokolant: sekr. sąd. Monika Grzyb po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 roku w Radomiu przy udziale – na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz M. S. kwotę 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych z ustaw
Czytaj więcej»

I C 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 129/14 (I C 130/14) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2015r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant sek.sąd. Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015r. w Radomiu na rozprawie spraw: 1 . z powództwa J. S. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 195.000,00 zł. tytułem zadośćuczynienia 2 . z powództwa M. S. (1) przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 165.000,00 z
Czytaj więcej»

I C 154/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 154/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Poznańska Protokolant: st. sekr. sądowy Irmina Kłak po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. R. (1) i P. K. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz A. R. (1) tytułem zadośćuczynienia kwotę 50 000(pięćdziesiąt tysięcy)
Czytaj więcej»

I C 486/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 486/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Michał Gałek Protokolant: prot. sądowy Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2015 w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa T. Ł. przeciwko (...) Sp. z o.o. w R. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 pozbawia wykonalności tytułu wykonawczego nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 30 lipca 2003r. wydanego w sprawie
Czytaj więcej»

I C 498/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 498/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Poznańska Protokolant: st. sekr. sąd Irmina Kłak po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. (...) w W. przeciwko D. W. o zapłatę I zasądza od D. W. na rzecz (...) Towarzystwa (...) w W. 277 500(dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złot
Czytaj więcej»

I C 514/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 514/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: S.S.O. Michał Gałek Protokolant: stażysta Emilia Kowalik po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. przeciwko R. M. , A. M. o zapłatę 1 zasądza od R. M. i A. M. , solidarnie, na rzecz Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Kraj
Czytaj więcej»

I C 589/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 589/14 ( I C 601/14, I C 681/14,I C 682/14 ) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia16 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Halina Sulis - Kwiecień Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Zegarek po rozpoznaniu w dniu 02 kwietnia 2015 w Radomiu przy udziale – na rozprawie sprawy z powództwa P. K. , B. K. (1) , B. K. (2) i K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie I. zasądza od (...) Spółki Akcy
Czytaj więcej»

I C 634/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 634/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska Protokolant: sekr. sądowy Monika Grzyb po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. G. i S. G. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w R. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę numer (...) z dnia 7 marca 2013 roku podjętą przez Wspólnotę Mieszkaniową (...) przy u
Czytaj więcej»