Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
411

I C 1281/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-04-30

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1281/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2013r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant prot.sąd. Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przeciwko I. P. o zapłatę 1 zasądza od I. P. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. kwotę 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy zł.) wraz z
Czytaj więcej»

I C 1337/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-03-07

Data publikacji: 2014-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Rażącą niewdzięcznością może być naruszenie przez małżonka obowiązku wierności (...) i może ona uzasadniać odwołanie darowizny dokonanej przez tego małżonka na rzecz współmałżonka, który dopuścił się aktu niewierności. 2. Odmowa udzielania pomocy w chorobie, pomimo obiektywnej możliwości, a w realiach niniejszej sprawy nie ulega (...)
Sygn. akt I C 1337/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska Protokolant: M. G. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2013r. w R. sprawy z powództwa J. W. przeciwko K. W. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I zobowiązuje K. W. i J. W. do złożenia oświadczeń woli o następującej treści ” K. W. syn Z. i J. przenosi na J. W. córkę J. i K. udział wynoszący ¼ (jedną czwartą) cz
Czytaj więcej»

I C 1344/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-10-29

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1344/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2013r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Michał Gałek Protokolant prot.sąd. J. P. po rozpoznaniu w dniu 17 października 2013r. w Radomiu sprawy z powództwa K. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i ustalenie 1 zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz K. G. tytułem odszkodowania kwotę 6.512,15 zł, ( sześć tysięcy pięćset dwa
Czytaj więcej»

I C 1344/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-11-19

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powód K. G. (1) , w pozwie wniesionym w dniu 23 września 201 Or. (data nadania) przeciwko Towarzystwu (...) SA , w W. , wnosiło: 1 zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda tytułem zadośćuczynienia na podstawie art. 445 § 1 k.c. kwoty 355. 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty. 2 zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda renty z tytułu zwiększonych potrzeb na podstawie 444 § 2 k.c. w kwocie 647 zł miesięcznie płatne do 15 dnia każdego
Czytaj więcej»

I C 1345/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-12-10

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1345/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Bojarska Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Ławrynowicz po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa G. J. i E. J. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I nakazuje pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. złożenie oświadczenia w
Czytaj więcej»

I C 1349/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2019-12-16

Data publikacji: 2020-10-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1349/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący Sędzia Anna Kierończyk po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2019 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. P. przeciwko T. B. o ochronę dóbr osobistych oddala powództwo jako oczywiście bezzasadne Na oryginale właściwy podpis UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 czerwca 2019 roku powód M. P. wniósł o zarządzenie zwolnien
Czytaj więcej»

I C 1350/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-12-17

Data publikacji: 2016-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 1350/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Kierończyk Protokolant: prot. sąd. Kamil Winiarski po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 roku w Radomiu przy udziale - sprawy z powództwa D. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz D. W. kwotę 28 150 (dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 15 października
Czytaj więcej»

I C 1352/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-12-14

Data publikacji: 2020-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z treści art. 316 §1 k.c. wynika, że Sąd wydaje wyrok biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Oznacza to oparcie się na stanie prawnym i faktycznym istniejącym w tej dacie. Nie oznacza to jednak, iż jest to równoznaczne z datą wymagalności i terminem spełnienia świadczenia. Podstawę do zasądzenia (...)
Sygn. akt I C 1352/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Bojarska Protokolant: sekretarz sądowy Agata Kazała po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2017 w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa I. R. przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zapłatę o zadośćuczynienie I zasądza od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. na rzecz I. R. kwotę 120
Czytaj więcej»

I C 1378/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2018-11-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1378/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR (del.) Rafał Socha Protokolant: Wiesława Nurek po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2017 roku w Radomiu sprawy z powództwa (...) przeciwko J. K. i A. K. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną; 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od (...) na rzecz J. K. i A. K. (1) 5437 (pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem) złotych tytułem kos
Czytaj więcej»

I C 1433/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2018-11-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1433/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 rok Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Michał Gałek Protokolant: stażysta Emilia Kowalik po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2016 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa H. M. , B. M. , J. M. (1) , P. M. i M. S. (1) przeciwko Č. (...) w (...) prowadząca działalność w Polsce poprzez C. pojišt’ovna Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę, odszkodowanie 1 z
Czytaj więcej»