Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
431

I C 1344/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-10-29

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1344/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2013r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Michał Gałek Protokolant prot.sąd. J. P. po rozpoznaniu w dniu 17 października 2013r. w Radomiu sprawy z powództwa K. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i ustalenie 1 zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz K. G. tytułem odszkodowania kwotę 6.512,15 zł, ( sześć tysięcy pięćset dwa
Czytaj więcej»

I C 1345/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-12-10

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1345/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Bojarska Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Ławrynowicz po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa G. J. i E. J. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I nakazuje pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. złożenie oświadczenia w
Czytaj więcej»

I C 1281/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-04-30

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1281/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2013r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant prot.sąd. Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. przeciwko I. P. o zapłatę 1 zasądza od I. P. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. kwotę 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy zł.) wraz z
Czytaj więcej»

I C 1350/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-12-17

Data publikacji: 2016-06-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 1350/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Kierończyk Protokolant: prot. sąd. Kamil Winiarski po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 roku w Radomiu przy udziale - sprawy z powództwa D. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz D. W. kwotę 28 150 (dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 15 października
Czytaj więcej»

I C 1344/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-11-19

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powód K. G. (1) , w pozwie wniesionym w dniu 23 września 201 Or. (data nadania) przeciwko Towarzystwu (...) SA , w W. , wnosiło: 1 zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda tytułem zadośćuczynienia na podstawie art. 445 § 1 k.c. kwoty 355. 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty. 2 zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda renty z tytułu zwiększonych potrzeb na podstawie 444 § 2 k.c. w kwocie 647 zł miesięcznie płatne do 15 dnia każdego
Czytaj więcej»

I C 1414/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2021-12-20

Data publikacji: 2022-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1414/20 UZASADNIENIE Powodowie J. W. i P. W. wnosili o : 1. zasądzenie od pozwanego Banku na ich rzecz solidarnie (ewentualnie łącznie) kwoty 213.215,53 złotych wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości ustawowej liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty na którą to kwotę składają się : a) 208.810,61 zł tytułem zwrotu świadczenia nienależnego w postaci spłaty kredytu (suma rat kapitałowo-odsetkowych); b) 4.204,92 zł tytlem zwrotu świadczenia nienależnego w postaci prowizj
Czytaj więcej»

I C 1433/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2018-11-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1433/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 rok Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Michał Gałek Protokolant: stażysta Emilia Kowalik po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2016 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa H. M. , B. M. , J. M. (1) , P. M. i M. S. (1) przeciwko Č. (...) w (...) prowadząca działalność w Polsce poprzez C. pojišt’ovna Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę, odszkodowanie 1 z
Czytaj więcej»

I C 1402/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2019-06-11

Data publikacji: 2021-06-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowa przywłaszczenia powinna zawierać sposób rozliczenia na wypadek zaspokojenia się wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia.
Sygn. akt I C 1402/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2019r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant Emilia Kowalik po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego w Zwoleniu działający na rzecz B. C. i Z. C. (1) przeciwko M. T. (1) o ustalenie nieważności umów, ewentualnie uznanie bezskuteczności umów lub zapłatę 1 ustala, że nieważna jest umowa pożyczki
Czytaj więcej»

I C 1437/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2018-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1437/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Kierończyk Protokolant: sekr. sąd. Kamil Winiarski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2016 roku w R. sprawy z powództwa R. P. , A. P. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. w S. na rzecz R. P. i A. P. (1) kwotę 49 268 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem
Czytaj więcej»

I C 1473/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-11-21

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1473/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant prot.sąd. Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2013r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) , M. K. (2) przeciwko A. J. (1) , M. J. (1) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 oddala powództwo, 2 zasądza od M. K. (1) i M. K. (2) na rzecz M. J. (1) , kwotę (...) (trzy tysiące
Czytaj więcej»