Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
419

V Ka 779/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wielokrotnie Sąd Okręgowy wskazał, że poprzez dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w sprawach dotyczących szeroko pojętych zdarzeń drogowych sąd orzekający nie może zwalniać się od oceny przyczyn tych zdarzeń wynikających z niezachowania reguł zawartych w prawie o ruchu drogowym i przerzucać takich ustaleń na biegłego.
Sygn. akt V Ka 779/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maciej Gwiazda Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 r. sprawy M. A. (2) z domu G. córka S. i M. z domu C. , ur. (...) w R. obwinionej o wykroczenie z art. 86 § 1 kw na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionej od wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu z dnia 15 marca 20
Czytaj więcej»

V Ka 777/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-11-19

Data publikacji: 2013-12-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Dla bytu przestępstwa z art. 291 § 1 kk nie wystarcza jednak wskazane w tym przepisie działanie w stosunku do rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. Warunkiem odpowiedzialności za ten czyn jest bowiem świadomość sprawcy, że jego zachowanie takiej rzeczy dotyczy.
Sygn. akt V Ka 777/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kobylski (spr.) Sędziowie: SO Stanisław Jaźwiński SO Stanisław Olchowy Protokolant: sekr. sąd. Edyta Słonecka przy udziale Prokuratora Roberta Bińczaka po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013 r. sprawy M. W. i A. C. oskarżonych o przestępstwa z art. 291 § 1 kk na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego A. C. i obr
Czytaj więcej»

V Ka 786/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-11-15

Data publikacji: 2014-01-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sędzia wyznaczony do rozpoznania sprawy zobowiązany jest na każdym jej etapie do badania swego uprawnienia do orzekania w danym sądzie, również w kontekście zgodności z prawem decyzji Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przeniesienia sędziego na nowe miejsce służbowe. Nie może wykonywać władzy sądowniczej na danym obszarze jurysdykcyjnym (...)
Sygn. akt V Ka 786/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maciej Gwiazda Protokolant: st. sekr. sąd. Damian Zieliński przy udziale oskarżyciela posiłkowego A. H. po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. sprawy G. R. obwinionego o wykroczenie z art. 124 § 1 kw na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela posiłkowego A. H. od wyroku Sądu Rejonowego w P. VII Zamiejscowego Wydziału
Czytaj więcej»

V Ka 798/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2017-11-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: " Sąd ma obowiązek poinformowania, i to w sposób zrozumiały dla oskarżonego, o prawie do wypowiedzenia się co do prowadzenia rozprawy bez udziału obrońcy lub złożenia wniosku o odroczenie rozprawy".
Sygn. akt VKa 798/17 UZASADNHIENIE Prokurator oskarżył Ł. W. o to, że w dniu 30 lipca 2016 roku w R. uderzył ręką w głowę będącą pod jego opieką małoletnią, półtoraroczną L. Z. , w wyniku czego dziecko przewróciło się i uderzyło głową w podłogę czym spowodował u niej obrażenia ciała w postaci podbiegnięcia głowy w okolicy ciemieniowo – skroniowej prawej, ograniczonego krwawienia podpajęczynówkowego, ograniczonego dyskretnego krwiaka przymózgowego okolicy czołowo ciemieniowej prawej, dużego obrzę
Czytaj więcej»

V Ka 867/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-10-30

Data publikacji: 2018-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedmiotem ochrony z art. 220 kk jest prawo pracownika do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, przewinieniem jest zaś już narażenie pracownika na brak takich warunków.
Sygn. akt V Ka 867/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maciej Gwiazda Protokolant: stażysta Izabela Chmurzyńska przy udziale Prokuratora Beaty Galas po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 roku sprawy E. W. urodzonego (...) w R. , syna C. i M. z domu C. oskarżonego o czyn z art. 220 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na skutek apelacji wniesionej prz
Czytaj więcej»

V Ka 926/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „To nie stan wiedzy organu procesowego o okolicznościach wymienionych w dyspozycji art. 79 § 1 k.p.k. decyduje o konieczności występowania oskarżonego z obrońcą i jego udziału w rozprawie, a zaistnienie którejś z nich rodzi ten obowiązek.”
Sygn. akt V Ka 926/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marcin Kobylski Protokolant: sekr. sądowy Edyta Słonecka Przy udziale Prokuratora Jolanty Kędziory po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. sprawy P. P. syna R. i J. z domu P. , ur. (...) w Z. oskarżonego o przestępstwo z art.207§1kk w zw. z art.64§1kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejo
Czytaj więcej»

V Ka 974/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2014-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zmiana przepisów nie zwalniała Sądu Rejonowego od oceny zachowania oskarżonego także na gruncie Kodeksu wykroczeń. Zgodnie bowiem z art.10§1 kw, jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, orzeka się za przestępstwo i za wykroczenie, przy czym Sąd Rejonowy pozostaje właściwym do rozpoznania sprawy w postępowaniu (...)
Sygn. akt V Ka 974/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Maciej Gwiazda Sędziowie: SO Adam Kawczyński SO Marcin Kobylski (spr.) Protokolant: sekr. sąd. Edyta Słonecka przy udziale Prokuratora Urszuli Golus po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2014 r. sprawy R. L. oskarżonego o przestępstwo z art.178§2 kk w zb. z art.244 kk w zw. z art.11§2 kk , art.244 kk na skutek apelacji wniesionej p
Czytaj więcej»

V Ka 974/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2014-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zmiana przepisów nie zwalniała Sądu Rejonowego od oceny zachowania oskarżonego także na gruncie Kodeksu wykroczeń. Zgodnie bowiem z art.10§1 kw, jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, orzeka się za przestępstwo i za wykroczenie, przy czym Sąd Rejonowy pozostaje właściwym do rozpoznania sprawy w postępowaniu (...)
V Ka 974/13 UZASADNIENIE R. L. został oskarżony o to, że: I. w dniu 06 lipca 2013 roku w Ł. gm. K. , będąc w stanie nietrzeźwości 1.30 mg/1 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu kierował rowerem po drodze publicznej, tym samym nie zastosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w K. w sprawie IIK 100/12, IIK 101/12 oraz w sprawie IIK 747/12 zakazu prowadzenia niemechanicznych pojazdów jednośladowych w ruchu lądowym, tj. o czyn z art. 178a§2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk ; II.
Czytaj więcej»

V Ka 976/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2018-01-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie ulega żadnym wątpliwościom, iż Sąd nie jest związany ani opisem czynu zarzuconego oskarżonemu ani wskazaną przez oskarżyciela kwalifikacja prawną, że jest to jedynie pogląd prawny prokuratora na zarzucany czyn. A tym samym Sąd może ów opis, jak i jego kwalifikację modyfikować, bacząc by nie wykroczyć poza granice skargi. Jednocześnie (...)
Sygn. akt V Ka 976/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Szymczak Sędziowie: SSO Agnieszka Chaciej SSO Marcin Kobylski(spr.) Protokolant: sekr. sądowy Edyta Słonecka Przy udziale Prokuratora Grzegorza Walickiego po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2017 r. sprawy Z. K. syna J. i Z. z domu G. , ur. (...) w P. oskarżonego o przestępstwo z art. 13 §1kk w zw z art.280 §2kk na skutek
Czytaj więcej»

VI U 12/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-01-16

trafność 100%

Sygn. akt VI U 12/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 roku Sąd Okręgowy w Radomiu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Łuczaj Protokolant st. sekr. sąd. Marta Gackiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2016 roku w Radomiu sprawy A. M. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o prawo do emerytury rolniczej na skutek odwołania A. M. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dn
Czytaj więcej»