Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
442

I C 652/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-08-31

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 652/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Michał Gałek Protokolant: stażysta Emilia Kowalik po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa H. R. , H. R. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w L. o zapłatę i nakazanie usunięcia linii napowietrznej 1 oddala powództwo ; 2 zasądza solidarnie od H. R. i H. R. (1) na rzecz (...) Spółce A
Czytaj więcej»

I C 670/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2020-07-27

Data publikacji: 2022-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 670/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Kierończyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy Renata Marchewka po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa T. S. , W. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Starostwu Powiatowemu w R. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od T. S. na rzecz Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej P
Czytaj więcej»

I C 635/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-03-21

Data publikacji: 2018-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 635/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSO Kazimierz Mazur Protokolant : sekr. sądowy Justyna Wasiak po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko A. M. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli powództwo oddala. Na oryginale właściwy podpis IC 635/16 UZASADNIENIE Pozwem złożonym 12 maja 2016r. w Sądzie Okręgowym w
Czytaj więcej»

I C 634/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2015-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 634/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska Protokolant: sekr. sądowy Monika Grzyb po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa M. G. i S. G. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...) w R. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę numer (...) z dnia 7 marca 2013 roku podjętą przez Wspólnotę Mieszkaniową (...) przy u
Czytaj więcej»

I C 737/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2012-08-14

Data publikacji: 2014-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 392) odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub (...)
Sygn. akt I C 737/10 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska Protokolant: M. G. po rozpoznaniu w dniu 09 sierpnia 2012 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa K. R. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. R. (1) kwotę 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) zł
Czytaj więcej»

I C 828/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2015-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 828/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska Protokolant: prot. sąd. Kamil Winiarski po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa K. S. , S. S. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. S. kwotę 53.650,68 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych s
Czytaj więcej»

I C 1104/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dopuszczalne jest stosowanie w drodze analogi legis przepisów art. 527 i n. kc do ochrony prawnej wierzytelności wynikającej ze stosunków administracyjno-prawnych
Sygn. akt I C 1104/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant stażystka Emilia Kowalik po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. zastąpionego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa przeciwko V. B. , R. S. (1) o uznanie bezskuteczności umowy darowizny i
Czytaj więcej»

I C 1138/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2019-02-14

Data publikacji: 2019-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1138/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska Protokolant: sekretarz sądowy Kamil Winiarski po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2019 w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa B. D. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwo (...) S.A. w W. na rzecz B. D. kwotę 23.000 złotych (dwadzieścia trzy tysiące) tytułem zadośćuczynienia wraz z
Czytaj więcej»

I C 1969/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2016-10-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1969/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Poznańska Protokolant: st. sekr. sądowy Irmina Kłak po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2015 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa W. C. reprezentowanej przez opiekuna prawnego M. J. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie, rentę i odszkodowanie I zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą
Czytaj więcej»

I C 1837/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1837/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Michał Gałek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 roku w Radomiu przy udziale sprawy z powództwa B. R. przeciwko H. R. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo; II nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu pozwanemu; III przyznać od Skarbu Państwa
Czytaj więcej»