Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
437

I C 6/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2018-10-31

Data publikacji: 2019-08-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 6/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Jaźwińska Protokolant: st. sekretarz sądowy Agata Kazała po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018 w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) , P. U. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz K. K. (1) kwotę 100.521,30 złotych (sto tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych
Czytaj więcej»

I C 19/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-11-08

Data publikacji: 2020-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 19/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Gzel-Michalska Protokolant: sekretarz sądowy Agata Kazała po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) M. P. , (...) spółka jawna w Ł. przeciwko M. S. o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne i zapłatę I- uznaje za bezskuteczne wobec (...) M. P. , (...) spółka jawna w Ł.
Czytaj więcej»

I C 40/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2019-06-19

Data publikacji: 2021-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosowanie art. 5 k.c. znajduje uzasadnienie w sytuacjach, gdy wydane rozstrzygniecie, mimo że zgodne z prawem, miałoby jednocześnie zostać negatywnie ocenione na podstawie norm pozaprawnych, regulujących zasady moralnie funkcjonujące w społeczeństwie.
Sygn. akt I C 40/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSO Kazimierz Mazur Protokolant : starszy sekretarz sądowy Katarzyna Kozak po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2019 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) W. przeciwko M. D. o zapłatę I powództwo oddala; II nie obciąża powoda kosztami procesu poniesionymi przez pozwaną. Na oryginale właściwy podpis I C 40/18 UZASADNIEN
Czytaj więcej»

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 96/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Poznańska Protokolant: st sekr sąd Irmina Kłak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa S. K. (1) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w K. o uchylenie uchwały Nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w K. I uchyla uchwałę Nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Czytaj więcej»

I C 49/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-05-23

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powódka S. K. w pozwie z dnia 28.12.2009r. wnosiła o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w S. na jej rzecz kwoty 36.000 zł. z ustawowymi od setkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę ; kwoty 32.000 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za pogorszenie jej sytuacji życiowej po śmierci matki , kwoty 6.814 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2009r. do dnia zapł
Czytaj więcej»

I C 154/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 154/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Poznańska Protokolant: st. sekr. sądowy Irmina Kłak po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa A. R. (1) i P. K. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz A. R. (1) tytułem zadośćuczynienia kwotę 50 000(pięćdziesiąt tysięcy)
Czytaj więcej»

I C 129/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2016-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 129/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Gzel-Michalska Protokolant: sekr. sąd. Monika Grzyb po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 roku w Radomiu przy udziale – na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz M. S. kwotę 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych z ustaw
Czytaj więcej»

I C 260/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2013-12-23

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 260/13 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący S.S.O. Michał Gałek Protokolant prot.sąd Justyna Pijarska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2013r. w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko E. K. , L. R. o zapłatę kwoty 366.00,00zł wraz z odsetkami na skutek zarzutów pozwanych od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 1 uchyla nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Radomiu
Czytaj więcej»

I C 211/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2017-09-22

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 211/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR (del.) Rafał Socha Protokolant: st. sekr. sąd. Wiesława Nurek po rozpoznaniu w dniu 8 września 2017 roku w Radomiu sprawy z powództwa H. G. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej im (...) w R. o uchylenie uchwały, 1 Uchyla uchwałę Rady Nadzorczej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej im (...) w R. numer (...) z dnia 24 styczni
Czytaj więcej»

I C 271/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 2019-08-14

Data publikacji: 2020-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 271/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Socha Protokolant: stażysta Marlena Słomka po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2019 roku w Radomiu na rozprawie sprawy z powództwa E. Z. przeciwko U. M. i N. M. o zapłatę 1 zasądza od U. M. i N. M. solidarnie na rzecz E. Z. 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 19 lipca 2012 roku do 31 grudn
Czytaj więcej»