Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 829/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Radomiu z 2014-08-01

XIII Ga 474/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 19 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa spółki jawna, wspólnik spółki, krajowy rejestr sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • wniesienie wkładów, wkład wspólnika, wartość wkładów, umowa spółki jawna, przystąpienie do spółki, rodzajów wkładów, wysokość udziału kapitałowego, spółka handlowa, udział kapitałowy wspólników, nowy wspólnik, zysk i strata, zmiana umowy spółki, wniosek o wpis, wspólnik spółki, krajowy rejestr sądowy, wspólnik spółki jawnej, dokonanie zmiany umowy, zobowiązanie wspólników, wpis do rejestru, wniesiony wkład
Zobacz»

V AGa 165/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 stycznia 2019

Data publikacji: 22 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa spółki, zbycie, udział, cena
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • cena nominalna, rozwiązanie spółki, część wspólników, umowa spółki, pozwana spółka, udziałowiec, zbycie, stosunek spółki, ważna przyczyna, udział, zysk, konflikt, cena, osiągnięcie celu spółki, interwenient uboczny, zbywanie udziałów, zapis umowy spółki, zgromadzenie, działalność handlowa, udział za cenę
Zobacz»

III AUa 1111/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 maja 2023

Data publikacji: 11 września 2023

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa spółki, zbycie, wspólnik spółki, udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • jedyny wspólnik, podporządkowanie autonomiczne, wykorzystanie wzorca, pracownik, umowa spółki, zbycie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kierownik zakładu produkcyjnego, stosunki pracy, system teleinformatyczny, wspólnik spółki, umowa darowizny, pracodawca, zarząd, udział, ubezpieczenie, zatrudnienie, działalność spółki, obróbka, udziałowiec
Zobacz»

I AGa 364/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2 października 2019

Data publikacji: 26 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

zbyty udział, sprawa spółki, umowa spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zbyty udział, wspólnik mniejszościowy, ważna przyczyna, zgoda na zbycie udziałów, funkcjonowanie spółki, osiągnięcie celu spółki, zgromadzenie wspólnika, kredyt, konflikt, cebula, produkcja rolna, niemożność osiągnięcia celu, stosunek spółki, sprawa spółki, rozwiązanie pozwanej spółki, bank, cela gospodarcza, umowa spółki, uchwała, powództwo o rozwiązanie spółki
Zobacz»

X GC 456/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2016

Data publikacji: 16 maja 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wspólnik spółki, spółka osobowa, udział w spółce
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zajęty udział, pozwana spółka, zgromadzenie wspólnika, wierzyciel, osiągnięcie celu spółki, członka rady nadzorczej, prawo członkowskie, stosunek spółki, przedstawiciel oddziałów, prawo wspólników, wspólnik spółki, spółka osobowa, prokura, udział w spółce, powództwo o rozwiązanie spółki, akt spółki, zysk, postępowanie karnoskarbowe, wytoczenie powództwa o rozwiązanie, wgląd
Zobacz»

IX GC 769/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 1 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

umowa spółki, zbyty udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie spółki, umowa spółki, ważna przyczyna, wyrażenie zgody, pozwana spółka, protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, zbyty udział, zgoda na zbycie, nadbudowa, umorzenie udziałów, zawiązanie spółki, zysk, zgromadzenie wspólników spółki, nowo utworzony udział, działalność, rok obrotowy, inwestycja, osiągnięcie celu spółki, uchwała w sprawie, stosunek spółki
Zobacz»

XIII Ga 840/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 grudnia 2019

Data publikacji: 19 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, wystąpienie wspólnika ze spółki, spółka osobowa, komandytariusz, wypowiedzenie umowy spółki, zmiana umowy spółki, przepis kodeksu spółek handlowych, przepis kodeksu cywilnego, spółka jawna, wspólnik spółki, prawo spółki, wspólnik ze spółki jawnej, skutek natychmiastowy, porozumienie wspólników, komentarz, umowa spółki komandytowej, reda, spółka ze skutkiem, występujący wspólnik, termin wypowiedzenia
Zobacz»

XIII Ga 658/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 stycznia 2020

Data publikacji: 27 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, wystąpienie wspólnika ze spółki, spółka osobowa, komandytariusz, wypowiedzenie umowy spółki, zmiana umowy spółki, przepis kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, przepis kodeksu cywilnego, wspólnik spółki, prawo spółki, wspólnik ze spółki jawnej, skutek natychmiastowy, porozumienie wspólników, komentarz, umowa spółki komandytowej, reda, spółka ze skutkiem, występujący wspólnik, termin wypowiedzenia
Zobacz»

X GC 373/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 marca 2020

Data publikacji: 14 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwyczajne zgromadzenie wspólników, wgląd do księgi, zamiar zbycia udziałów, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, księga protokołów, wyrażenie zgody na zbycie, zbyty udział, udział w kapitale zakładowy, osiągnięcie celu spółki, uczestnictwo w spółce, umowa spółki, udział w celu umorzenia, porządek obrad, konflikt, zbywalność udziałów, żądanie rozwiązania spółki, większość wspólników, podjęcie uchwały w sprawie, zarząd spółki w osobie, ważna przyczyna
Zobacz»

IX GC 1400/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

spółka, zbycie, udział, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, rozwiązanie spółki, zgromadzenie wspólnika, wyjście ze spółki, ważna przyczyna, zbycie, dywidenda, prawo pierwszeństwa, zysk, zarząd, uchwała, udział, propozycja, funkcjonowanie spółki, wartość spółki, pozwana spółka, konflikt osobisty, rok obrotowy, nieruchomość, restrukturyzacja
Zobacz»

VIII GC 75/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 maja 2022

Data publikacji: 5 sierpnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

umowa spółki, zbyty udział, wspólnik spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • pokrzywdzenie wspólnika, rozwiązanie spółki, umowa spółki, doświadczenie w dziedzinie, dobry obyczaj, dziedziny budownictwa, wspólnik pozwanej spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zbyty udział, wartość bilansowa, dywidenda, zgoda na zbycie, żądanie ewentualne, zbywalność udziałów, uchylenie uchwały, zysk, interes spółki, wspólnik spółki, uchwała zgromadzenia wspólników, zaprotokołowanie sprzeciwu
Zobacz»

V AGa 266/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 3 września 2021

Data publikacji: 9 lutego 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zaskarżona uchwała, interes spółki, zbyty udział, pokrzywdzenie wspólnika, rada nadzorcza pozwana spółki, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, umowa spółki, dobry obyczaj, cena, procedura pierwszeństwa, procedura zbycia, zgoda na zbycie udziałów, wspólnik pozwanej spółki, udział pozwanej spółki, wyrażenie zgody na zbycie, zbywanie udziałów, rozporządzenie udziałem, cena nabycia, wspólnik większościowy, zakup udziału
Zobacz»

X GC 226/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 stycznia 2020

Data publikacji: 24 maja 2023

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółka jawna, klepsydra, sprawa spółki, zleceniobiorca, prowadzenie spraw spółki, zleceniodawca, dzierżawa, rozwiązanie spółki jawnej, umowa spółki, znaki towarowe, majątek spółki jawnej, spółka z obowiązku, obowiązek rozliczenia, działalność spółki jawnej, usługa, prawo do reprezentowania spółki, dzierżawca, cmentarz, ważny powód, zorganizowana część przedsiębiorstwa
Zobacz»

I ACa 752/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie umowy spółki, działalność konkurencyjna, pozwany, umowa spółki jawna, interes spółki, działalność gospodarcza, oferta, własna działalność, zakończenie działalności, działalność sprzeczna, praca, przetarg, zwolnienie z zakazu konkurencji, budowa, wszczęcie postępowania likwidacyjnego, spółka działalności, pracownik spółki jawnej, interes konkurencyjny, prowadzenie działalności, referencja
Zobacz»

I ACa 1413/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 21 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, nieważność umowy, ustalenie nieważności umowy, rozwiązanie spółki, głos, wkład niepieniężny, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała, świadome powzięcie, oświadczenie woli, prokura, interes prawny, umowa przeniesienia własności nieruchomości, powzięcie decyzji i wyrażenia, podatek od czynności cywilnoprawnej, udział o wartości nominalnej, zgromadzenie wspólnika, decyzja i wyrażenie woli, zawieranie umowy spółki, prokurent
Zobacz»

VIII GC 229/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 marca 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółka jawna, rozwiązanie spółki, funkcja likwidatora, likwidacja spółki, centrum, podział majątku wspólnego, likwidator spółki, wniosek o wykreślenie spółki, krajowy rejestr sądowy, zobowiązanie spółki, uchwała wspólnika, wykreślenie spółki z rejestru, postanowienie sądu rejonowego szczecin, stosunek spółki, wydział gospodarczy krajowego rejestru, majątek spółki, rejestr przedsiębiorców, wypowiedzenie udziałów, środek spółki, postępowanie o podział majątku
Zobacz»

I ACa 399/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 29 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, interes spółki, prawo pierwokupu, zgromadzenie wspólnika, dobry obyczaj, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, skład osobowy spółki, zawarcie umowy przewłaszczenia, zaskarżona uchwała, przewłaszczenie na zabezpieczenie udziałów, uszczuplenie majątku spółki, dotychczasowy wspólnik, pozwana spółka, zbyty udział, ograniczenie zbywalności, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, zbywca udziału, zgoda, postanowienie umowy spółki, zapis
Zobacz»

XII Gz 196/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 maja 2013

Data publikacji: 10 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółka jawna, kodeks spółek handlowych, spółka osobowa, prawo reprezentacji, prowadzenie spraw spółki, majątek spółki jawnej, sprawa spółki, reprezentacja spółki, współwłasność łączna, wnioskodawca, wspólnik prawa, reprezentowanie spółki, osoba prawna, współdziałanie, współwłaściciel rzeczy wspólnej, uczestniczka, ważny powód, współwłasność w częściach ułamkowych, majątek wspólnika, rozwiązanie spółki przez sąd
Zobacz»

IX GC 28/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, udział, model funkcjonowania, rozwiązanie spółki, współpraca, stwierdzenie niedoboru w kasie, wspólnik spółki, kapitał, działalność spółki, wpływ na działalność, powołanie, nowa spółka, zgromadzenie wspólnika, członek zarządu, wartość udziałów, mail, brak zaufania, zawarcie umowy spółki, objęcie nowych udziałów, likwidator
Zobacz»

XIII Ga 182/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 września 2017

Data publikacji: 4 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwały organów spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa spółki, otwarcie likwidacji, wypłata zysku, sposób zakończenia działalności spółki, rok obrotowy, wypowiedzenie umowy spółki, spółka jawna, udział w zysku, zobowiązanie spółki, przeznaczenie zysku, udział wspólników, wyłączenie zysku, rozwiązanie spółki i otwarcie, nadwyżka, zaistnienie przyczyny, majątek spółki, przyczyna rozwiązania spółki, rejestr przedsiębiorców, wierzyciel, zysk spółki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zi�bicka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Sulis-Kwiecień
Data wytworzenia informacji: